PRACTICE WORKSHOP for PIANOLESSON 1E

Practice-Lesson 1E

learn: the 3 minor triads, 3 different inversions, chordnotation, triad progression voicing, practice with bass/drums play along.

(UK) In this 32 minute lesson I teach you: The 3 minor triads in the key of C. The 3 different inversions of a minor triad. The chord notation of a minor triad and the way how to play from one triad to another in the most economical way. Download a bass/drums play along to practice. Learn about bars, counting and following a chordscheme.

(NL) In deze les van 32 minuten leer ik je: Welke 3 mineur drieklanken er zijn in de toonsoort C. De 3 verschillende omkeringen van een mineur drieklank. Hoe je mineur drieklanken in akkoordsymbolen noteert en hoe je 2 mineur akkoorden het beste verbindt. Dus de mooiste en meest economische manier om 2 akkoorden na elkaar te spelen en dus te verbinden. In deze oefenles kun je een bas/drums play along mp3 downloaden om deze akkoorden te oefenen. Leer over maten, tellen en tellen per maat en hoe je een akkoordenschema volgt.


After your payment you will redirected to Practice 1ETotaal