P.I.A. – Piano Improvisation Academy

Follow this course on Telegram

PIA-Piano Improvisation Academy

(NL) In deze online cursus ga je stap voor stap door de muziek theorie aan de piano en leer je alles over akkoorden, liggingen, akkoordprogressies en  improvisaties. Je hoeft geen noten te kunnen lezen maar het is wel handig. Deze cursus leert je spelen aan de hand van akkoord symbolen. Ik ga die in latere lessen uitgebreid uitleggen. Ook aan de hand van zelf gecomponeerde of bestaande muziek nummers. Go to: https://t.me/piaforyou

(UK) In this online course, you will go step by step through the music theory at the piano and learn you all about chords, positions, progressions and improvisations. You don’t have to be able to read notes, but it is useful. This course teaches you to play by means of chord symbols.
I will also explain them in detail in later lessons, using self composed or existing songs. Go to: https://t.me/piaforyou

You can also enter Telegram via the Telegram Desktop version>>>: https://desktop.telegram.org/